The secret to adulthood is drinking enough water

From following an 'influencer' to a simple realization that was quite hard to accept. Hint: there's more to just water. Not gonna lie, I am a huge fangirl of Julia Doan. Julia who? She's a German-born Vietnamese who founded a jewelry brand called Floralpunk. I discovered Julia years ago and instantly developed a deep sense… Continue reading The secret to adulthood is drinking enough water

Nói về những nỗi sợ

Hôm nay tôi muốn nói về những nỗi sợ của bạn tôi. 1. Bạn tôi sợ xấu Bạn tôi sợ mình trở nên xấu xí. Thật may là nỗi sợ này có thể khống chế được. Bạn có một chế độ làm đẹp vô cùng công phu và một tủ quần áo chất không để đâu cho hết. Hình ảnh của bạn trên mạng xã hội luôn hoàn hảo… Continue reading Nói về những nỗi sợ

On My Mind #4

I have been MIA for quite a while, but now I'm finally back with some input on kindness, nonviolent communication, being opinionated, the feeling of inadequacy, and last but not least, the concept of mindful stress. Read on and let me know what you think! Being kind to ourselves and others Reading "Nonviolent Communication: A Language… Continue reading On My Mind #4

Tự do cảm xúc

couple hugging each other on riverside

Trước khi bạn đọc những dòng tiếp theo, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là quan điểm cá nhân. Đối với tôi, tình yêu và tự do cảm xúc là hai định nghĩa song hành, và bài viết này là nỗ lực chứng minh điều đó dựa trên những trải nghiệm tôi thu lượm được.… Continue reading Tự do cảm xúc

Chuyện học và làm ngành truyền thông–thông tin ở Hamburg

Hôm nay, nhân dịp sắp tròn 5 năm xa xứ và cũng là ngày chính thức thất học, mình xin viết lại 2 xu suy nghĩ về việc đi học và đi làm ngành truyền thông ở Hamburg, cũng là để 5 năm nữa đọc lại còn nhớ được là con P hồi đấy đã… Continue reading Chuyện học và làm ngành truyền thông–thông tin ở Hamburg

Thư gửi 22

Xin chào 22, Mình là 21 đây. Hôm nay là ngày cuối cùng mình tồn tại trên cuộc đời này. Buồn cười nhỉ, ngày mai 22 mới được sinh ra, nhưng 22 sẽ trưởng thành hơn mình rất nhiều. Trước khi biến mất, mình muốn "kiểm điểm" và bàn giao lại cho 22 vài điều.… Continue reading Thư gửi 22