Become who you are

As I am writing this, sitting on my bed, basking in the sunlight, I had been confined within the four walls of my room for 12 days. My freedom was taken away by a two-page letter from the authority. Just like that. The day I went into quarantine, the temperature dropped to minus 10 degrees… Continue reading Become who you are

On My Mind #4

I have been MIA for quite a while, but now I'm finally back with some input on kindness, nonviolent communication, being opinionated, the feeling of inadequacy, and last but not least, the concept of mindful stress. Read on and let me know what you think! Being kind to ourselves and others Reading "Nonviolent Communication: A Language… Continue reading On My Mind #4

Tự do cảm xúc

couple hugging each other on riverside

Trước khi bạn đọc những dòng tiếp theo, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là quan điểm cá nhân. Đối với tôi, tình yêu và tự do cảm xúc là hai định nghĩa song hành, và bài viết này là nỗ lực chứng minh điều đó dựa trên những trải nghiệm tôi thu lượm được.… Continue reading Tự do cảm xúc

Chuyện học và làm ngành truyền thông–thông tin ở Hamburg

Hôm nay, nhân dịp sắp tròn 5 năm xa xứ và cũng là ngày chính thức thất học, mình xin viết lại 2 xu suy nghĩ về việc đi học và đi làm ngành truyền thông ở Hamburg, cũng là để 5 năm nữa đọc lại còn nhớ được là con P hồi đấy đã… Continue reading Chuyện học và làm ngành truyền thông–thông tin ở Hamburg

Thư gửi 22

Xin chào 22, Mình là 21 đây. Hôm nay là ngày cuối cùng mình tồn tại trên cuộc đời này. Buồn cười nhỉ, ngày mai 22 mới được sinh ra, nhưng 22 sẽ trưởng thành hơn mình rất nhiều. Trước khi biến mất, mình muốn "kiểm điểm" và bàn giao lại cho 22 vài điều.… Continue reading Thư gửi 22

Nhắc tôi và nhắc chúng ta

Cũng lâu lâu rồi mình không viết. Một tháng vừa qua mình mải mê đi làm, tối về chỉ muốn nằm nghe nhạc chứ không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Công việc rất thú vị, nhưng không có gì để kể, vì toàn vấn đề chuyên ngành. Đáng nói nhất, có lẽ là những… Continue reading Nhắc tôi và nhắc chúng ta

All roads lead to Paris

I urged myself: Write something about Paris! After all, you fell head over heels for the city! Truth is, I can't. Yet. The city is so heavily associated with clichés, that every time I try to declare my passion, it just doesn't feel authentic. Regardless of what I write, it felt like I must've read… Continue reading All roads lead to Paris