Vì sao tôi sống ở trên đời

Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên một phần sự thật. Hà Nội, 2012 Mẹ tôi mất khi tôi được hơn một tuổi. Người ta bảo mẹ bị ung thư dạ dày. Lúc đó tôi chưa hiểu: Vì sao mẹ lại không sống nữa? Chẳng phải ai cũng phải sống, phải hoạt động… Continue reading Vì sao tôi sống ở trên đời

On My Mind #1

This kind of post will not come regularly. I'm having a lot on my mind lately, so I thought that writing my thoughts down will help me see things more clearly. Dr Gabor Maté He's a retired Canadian-Hungarian doctor whose works surround treating addiction, AD(H)D, mind/body health, childhood development & parenting and the Compassionate Inquiry… Continue reading On My Mind #1