A relatively healthy dose of humiliation

Today I downloaded an astrology app and among other things, it says that I need to cultivate attention to finding ideals and inner life. It took me aback because I have also thought of myself as an idealistic person. I am also not one to ignore my inner life. You may say that I shouldn’t… Continue reading A relatively healthy dose of humiliation

Vì sao tôi sống ở trên đời

Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên một phần sự thật. Hà Nội, 2012 Mẹ tôi mất khi tôi được hơn một tuổi. Người ta bảo mẹ bị ung thư dạ dày. Lúc đó tôi chưa hiểu: Vì sao mẹ lại không sống nữa? Chẳng phải ai cũng phải sống, phải hoạt động… Continue reading Vì sao tôi sống ở trên đời