Tự kiểm điểm: Tôi là ai?

“Câu hỏi mình tự đặt ra cho bản thân là: Mình là ai, nếu như không nhắc đến công việc, sở thích hay tính cách?

Thử nghĩ mà xem, chúng ta thường mô tả một người như thế nào? “Cô ấy là một người bạn tốt”, “anh ấy là một đầu bếp giỏi”, “cô ấy thật tài năng”, “anh ấy có nhiều mối quan hệ” v.v.

Khi lột bỏ hết những chi tiết bề nổi, chúng ta còn lại gì? Chúng ta là ai?”

Continue reading “Tự kiểm điểm: Tôi là ai?”

How do I stay sane on the information superhighway?

A month ago, I read an article written by Angus Hervey on Future Crunch with the title “The Information Diet”. It struck the right note in conveying the brutal truth: We are drowning in a chaotic pool of information.

As with everything in life, we can only truly process information through moderate input. However, it is so hard to control how information can come through to us. In fact, we receive new information mostly passively, through social media networks, TV and radio.

Continue reading “How do I stay sane on the information superhighway?”

mất ngủ

một luồng suy nghĩ hỗn độn đã ra lò qua nhiều giờ không ngủ, kết thúc bằng một giây quảng cáo không biết ngượng cho “một đêm say”. Dù là một đêm mất ngủ hay là một đêm say, mình cũng biết ơn những ai chịu dành thời gian đọc những dòng lộn xộn này của mình lắm lắm, dù đọc nó chẳng mang lại cho bạn điều gì =))

Continue reading “mất ngủ”