Life update // Tâm sự mỏng

(Kéo xuống để đọc tiếng Việt; hãy đọc cả 2 thứ tiếng nếu bạn có thể, vì nội dung không giống nhau)(Please scroll all the way down for photos) Where have I been? I ask myself.Physically, I have been on vacation for 2 weeks, been back in Hamburg for a week and a half.Mentally, I've… Continue reading Life update // Tâm sự mỏng

Tôi đã ở đâu trong những ngày tháng qua

Hồi đầu tháng 2 mình có tìm thấy một cuộn phim đen trắng Agfa APX 400 trong Rossmann ở Hauptbahnhof nên phải hốt vội em ý về nhà. Vì phim đen trắng đắt, tiền rửa còn đắt gần gấp 3 lần phim màu, nên mình chụp rất dè sẻn. Vì hay cân nhắc quá kỹ… Continue reading Tôi đã ở đâu trong những ngày tháng qua

Brussels

Spontaneity is not my best trait. When I'm spontaneous, I tend to make bad decisions. Brussels was not one of them. All photos were taken with Canon AE1-Program and Kodak Tri-X 400. We rented a lovely apartment from an art student (Eloise) Experiment with sunlight Streets like this make me want to go back to… Continue reading Brussels

What is a life without friends?

Friends of me - people of whom I take good photos and not vice versa. Still love them anyway. Hà and ChiCanon AE1-Program with Kodak Tri-X 400 Mai Phương, Giang and HàCanon AE1-Program with Kodak Gold 200 Hà the funny one in super bad lighting and no flash Just one more because her brows are… Continue reading What is a life without friends?