Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P3: Aljezur

“Tổ dân phố” vắng vẻ

Có một thị trấn nhỏ xíu nép mình bên bờ Đại Tây Dương với vỏn vẹn 5800 người dân. Thị trấn ấy mang tên Aljezur, và đó là nơi chúng mình chọn làm điểm dừng chân trên đường từ Faro đi Lisbon.

Continue reading “Ký sự 1000km dọc Bồ Đào Nha | P3: Aljezur”

Happy days (part 1)

I don’t know much, but I know that time flies reaaaallllyyyy fast when you procrastinate.

Because a blink of an eye just stretched out for 3 weeks. Literally.

3 weeks ago, my family flew over to visit me. Mom, Dad and Kun. After more than a year. Even though our time together was relatively short, it was worthwhile. I still think that travelling with my family is simply the best way to enjoy life (not entirely because all expenses are paid, hey Mom, hey Dad, thank you and love you ♥️, but because after not seeing them for such a long time, I just can’t get enough of them IRL).

Continue reading “Happy days (part 1)”