Tự kiểm điểm: Tôi là ai?

"Câu hỏi mình tự đặt ra cho bản thân là: Mình là ai, nếu như không nhắc đến công việc, sở thích hay tính cách? Thử nghĩ mà xem, chúng ta thường mô tả một người như thế nào? “Cô ấy là một người bạn tốt”, “anh ấy là một đầu bếp giỏi”, “cô ấy thật tài năng”, “anh ấy có nhiều mối quan hệ” v.v. Khi lột bỏ hết những chi tiết bề nổi, chúng ta còn lại gì? Chúng ta là ai?"

Complaint of a spoiled millennial

The biggest problem of us young people is that we have too many choices. Like, how do I make big life decisions when I have to spend minutes and hours every day to decide: how I should react to a friend's post on Facebook: like, love, laugh, wow, sad, angry? which shoe size I have:… Continue reading Complaint of a spoiled millennial