Một kỳ học nữa đã kết thúc

Một kỳ học nữa đã (sắp sửa) kết thúc Thế là từng người bạn, người anh chị của mình lại lần lượt kéo nhau bay về nhà ăn Tết. Kỳ học thứ 3 của mình đã kết thúc... gần như thế. Chỉ còn 1 bài luận nữa thôi là hết nợ. Tết năm nay mình… Continue reading Một kỳ học nữa đã kết thúc