Tự kiểm điểm: Tôi là ai?

“Câu hỏi mình tự đặt ra cho bản thân là: Mình là ai, nếu như không nhắc đến công việc, sở thích hay tính cách?

Thử nghĩ mà xem, chúng ta thường mô tả một người như thế nào? “Cô ấy là một người bạn tốt”, “anh ấy là một đầu bếp giỏi”, “cô ấy thật tài năng”, “anh ấy có nhiều mối quan hệ” v.v.

Khi lột bỏ hết những chi tiết bề nổi, chúng ta còn lại gì? Chúng ta là ai?”

Continue reading “Tự kiểm điểm: Tôi là ai?”

Spontaneous psychological self test

Finally, it is the last week of a long and exhausting semester! Of course I’m still having 3 deadlines hanging over my head, but I’m glad it will be over very soon.

While taking a break from studying and from work, I stumbled upon a short Freudian test on Bright Side and decided to give it a try.

Continue reading “Spontaneous psychological self test”