Nhiều ngày mưa

Mùa hè Hamburg lạnh 16 độ. Em cần đi U3 hai bến đến Uhlandstrasse. Tàu không chạy, người ta đang sửa đường ray. Em đứng đợi chiếc bus dự phòng. Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Mùa hè Hamburg trời mưa. Bus chạy theo một tuyến đường mới, em nhìn chẳng quen. Một bến.… Continue reading Nhiều ngày mưa