Tự do cảm xúc

couple hugging each other on riverside

Trước khi bạn đọc những dòng tiếp theo, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là quan điểm cá nhân. Đối với tôi, tình yêu và tự do cảm xúc là hai định nghĩa song hành, và bài viết này là nỗ lực chứng minh điều đó dựa trên những trải nghiệm tôi thu lượm được.… Continue reading Tự do cảm xúc

Complaint of a spoiled millennial

The biggest problem of us young people is that we have too many choices. Like, how do I make big life decisions when I have to spend minutes and hours every day to decide: how I should react to a friend's post on Facebook: like, love, laugh, wow, sad, angry? which shoe size I have:… Continue reading Complaint of a spoiled millennial