Tự do cảm xúc

couple hugging each other on riverside

Trước khi bạn đọc những dòng tiếp theo, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là quan điểm cá nhân. Đối với tôi, tình yêu và tự do cảm xúc là hai định nghĩa song hành, và bài viết này là nỗ lực chứng minh điều đó dựa trên những trải nghiệm tôi thu lượm được. Với bài viết này, tôi mong muốn được lắng nghe những chia sẻ cũng như quan điểm khác nhau về tình yêu từ người đọc.

Continue reading “Tự do cảm xúc”

Bạn là ai và bạn đang thấy thế nào?

Chỉ cần tưởng tượng nếu kiếp sau đầu thai thành một người da đen trong thế giới của chúng ta hiện nay, bạn sẽ tự đưa ra được câu trả lời cho chính mình. Chưa bao giờ là quá muộn để thay đổi. Chưa bao giờ là quá muộn để lên tiếng. Thứ đầu tiên mà ta có thể thay đổi được là chính mình đó, bạn ạ!

Continue reading “Bạn là ai và bạn đang thấy thế nào?”

Lauf zwischen den Meeren 2020

Paying homage to the 15th annual Run Between the Seas 2020 (German: “Lauf zwischen den Meeren”), for which I have been diligently training. It has been cancelled due to the coronavirus pandemic. A legitimate, but at the same time tragic reason nonetheless.

Continue reading “Lauf zwischen den Meeren 2020”

A relatively healthy dose of humiliation

Today I downloaded an astrology app and among other things, it says that I need to cultivate attention to finding ideals and inner life. It took me aback because I have also thought of myself as an idealistic person. I am also not one to ignore my inner life. You may say that I shouldn’t trust a random mobile app. Somehow it kept me thinking. What if, – What if I am not who I think that I am?

Continue reading “A relatively healthy dose of humiliation”

Start over?

Hello,

Where do we start?

Actually, let’s start at the end. The end is today, 20th of March, a very uncertain Friday for me personally as I sit in my new room somewhere in Hamburg, Germany. The statistics for Germany are sprinting towards a number in the 20.000 range. I mean cases. Of COVID-19, the potential culprit for the apocalypse of humanity. Unprecedented.

Continue reading “Start over?”