Tự do cảm xúc

couple hugging each other on riverside

Trước khi bạn đọc những dòng tiếp theo, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là quan điểm cá nhân. Đối với tôi, tình yêu và tự do cảm xúc là hai định nghĩa song hành, và bài viết này là nỗ lực chứng minh điều đó dựa trên những trải nghiệm tôi thu lượm được. Với bài viết này, tôi mong muốn được lắng nghe những chia sẻ cũng như quan điểm khác nhau về tình yêu từ người đọc.

Continue reading “Tự do cảm xúc”

A relatively healthy dose of humiliation

Today I downloaded an astrology app and among other things, it says that I need to cultivate attention to finding ideals and inner life. It took me aback because I have also thought of myself as an idealistic person. I am also not one to ignore my inner life. You may say that I shouldn’t trust a random mobile app. Somehow it kept me thinking. What if, – What if I am not who I think that I am?

Continue reading “A relatively healthy dose of humiliation”

Start over?

Hello,

Where do we start?

Actually, let’s start at the end. The end is today, 20th of March, a very uncertain Friday for me personally as I sit in my new room somewhere in Hamburg, Germany. The statistics for Germany are sprinting towards a number in the 20.000 range. I mean cases. Of COVID-19, the potential culprit for the apocalypse of humanity. Unprecedented.

Continue reading “Start over?”

mất ngủ

một luồng suy nghĩ hỗn độn đã ra lò qua nhiều giờ không ngủ, kết thúc bằng một giây quảng cáo không biết ngượng cho “một đêm say”. Dù là một đêm mất ngủ hay là một đêm say, mình cũng biết ơn những ai chịu dành thời gian đọc những dòng lộn xộn này của mình lắm lắm, dù đọc nó chẳng mang lại cho bạn điều gì =))

Continue reading “mất ngủ”