No place like home

September is rushing to the end and here I am, procrastinating as usual. I have so much to tell you about, especially my 3-week trip back home. So let's not waste any more time (that's what she said). This is my first time flying back home after 2 years. Why did I take so long?… Continue reading No place like home

Nhiều ngày mưa

Mùa hè Hamburg lạnh 16 độ. Em cần đi U3 hai bến đến Uhlandstrasse. Tàu không chạy, người ta đang sửa đường ray. Em đứng đợi chiếc bus dự phòng. Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Mùa hè Hamburg trời mưa. Bus chạy theo một tuyến đường mới, em nhìn chẳng quen. Một bến.… Continue reading Nhiều ngày mưa